Prosimy wysyłać Państwa zapytania lub zamówienia na adres e-mail:

handel@rototech.pro lub wypełnić poniższy formularz:

Oferowane przez nas łodzie wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami.

PROCEDURA ZAMÓWIENIA 

1.       Zapytanie ze strony Klienta

2.       Ustalenie konfiguracji łodzi

3.       Zawarcie umowy w oparciu o ustaloną konfigurację

4.       Płatność

5.       Odbiór

 

CENA ZAWIERA: Proces produkcji, Instalacja skonfigurowanego wyposażenia , Załadunek na środek transportu w fabryce Roto-Tech, Chynów Polska.

WARUNKI DOSTAWY

  • Łódź będzie przygotowana do wysyłki w ustalonym wcześniej terminie wskazanym na dokumencie potwierdzającym zaakceptowanie zamówienia do realizacji przez Roto-Tech
  • Płatność jest uważana za otrzymaną z chwilą gdy kwota płatności fizycznie wpłynie na rachunek bankowy Roto-Tech

·         Przygotowanie łodzi do wysyłki oznacza że zamówienie będzie gotowe do odbioru w fabryce Roto-Tech Chynów.              

GWARANCJA

Szczegóły gwarancji opisane są w Karcie Gwarancyjnej i są zgodne z obowiązującymi przepisami.